FAQ – ofte stillede spørgsmål. Og svar.

FAQ – ofte stillede spørgsmål. Og svar.

Vil du gerne have en vejledning til dit maleprojekt?

Så bør du søge i vores artikler her på anza.dk. Der findes udførlige trin-for-trin guides, og til de fleste projekter endda en film, der viser fremgangsmåden.
I listen her på siden finder du de mest almindelige spørgsmål, vi får stillet. Og tilhørende svar.

Om malerværktøj

Hvor kan Anza produkterne købes?
Anza malerværktøj kan købes i byggemarkeder landet over. F.eks. hos XL Byg, Silvan, Davidsen, 10-4, Fog og Bauhaus.
Hvordan rengør jeg penslen for olie – og alkyd malinger?
Penslerne rengøres altid med de produkter der er anvist af malingsproducenten. Husk at vaske efter med sulfo og skyl ordentligt igennem før næste brug.
Brug en særlig beholder til opløsningsmiddel. Brug kun en lille smule opløsningsmiddel ad gangen og skift det ud et par gange, indtil børsten er ren. Hæld den brugte opløsningsmiddel i en dunk og aflever den derefter til en genbrugsstation som miljøaffald.
Skal jeg vaske mine malerværktøjer hver gang jeg har brugt dem?
Hvis der skal holdes kortere pauser eller f.eks. males igen næste dag, opbevares malerværktøjet i en lufttæt plastikpose. Man skal dog være opmærksom på, at de ikke kan tåle at ligge pakket ind i flere dage uden at vaskes rene.
Når der er malet færdig, skal man sørge for at rengøre alt sit malerværktøj omhyggeligt. Hvis man ikke får rengjort sit værktøj ordentligt, er det svært at få et godt resultat næste gang, hvorimod vedligeholdte pensler og malerruller kan anvendes rigtig mange gange, inden de skal kasseres. Pensler må ikke stå på børsterne, når de er rengjort. Det er bedst at hænge pensler op efter brug. Man kan med fordel gnide lidt sulfo ind i penslerne, før de hænges op og så skylle ordentligt igennem før brug.
Hvordan gør jeg mine malerværktøjer rene?
Værktøjet rengøres efter anvisningen på malingen, enten i vand, terpentin eller penselrens. Når værktøjet er renset godt og grundigt ud, gnides der til sidst lidt sulfo ind i rullen eller penslen inden den får lov til at tørre.
Forbered din rengøring af pensler og ruller, før du begynder at male. Læs vejledningen på malerbøtten vedrørende opløsningsmiddel og sørg for, at du har nogle tomme dåser til rådighed. Bestem hvor du vil gøre rent. Hvis du har forberedt dig godt, er det nemt at få renset dine ruller og pensler. At vaske pensler er bedre for miljøet end at bruge terpentin.
Opbevar brugte opløsningsmidler i en lukket beholder. De kan genbruges forudsat, at du ikke mixer farverne. Efter en tid vil malingresterne synke til bunds. Derefter kan du forsigtigt hælde den rene opløsningsmiddel over i en anden beholder.
Vandopløselig maling producerer ikke nogen dampe. Men du skal ikke hælde vandopløselig maling i kloakken, da de indeholder kemikalier. Aflever både opløsningsmiddel og malingsrester til en miljøstation.
Når du bruger vandbaseret alkyd maling, vask da penslen i vand og rengør den derefter i sæbe en sidste gang. Du har derved ikke malingrester, der ellers ville forblive i roden af penslen.
Malerruller rengøres bedst i bakken. Start med at skrabe maling af med en rulleskraber. Tøm og tør bakken eller smid engangsbakken ud, hvis du bruger sådan en.
Hvordan klargør jeg mine malerværktøjer til brug?
Før brug skylles malerruller og pensler grundigt i vand. Det fjerner eventuelle overskydende hår og sæberester fra tidligere brug.
Nye pensler og ruller skylles ligeledes i sæbevand. Derefter skylles i koldt vand og tørres efter med en klud.

 

Male ude og træbeskytte

Hvordan vasker man en træfacade?
For at rengøre facaden for smuds og alger, starter du med at vaske med malerens eller algefjerner. Skrab derefter løstsiddende maling væk med en farveskraber. Underlag som er angrebet af råd bør skiftes ud!
Tips: Vask facaden hvert andet år, så mindsker du risikoen for alge- og mugvækst.
Behøver man skrabe træfacaden før maling?
For at malingen skal hæfte ordentligt til overfladen, skal underlaget være rent, tørt og fast. Ellers kan resultatet være at du maler et lag ovenpå fugt og smuds, som gør at malingen hurtigt kommer til at sprække og skalle af.
Der må ikke trykkes alt for hårdt, når der afskrabes. Det kan give dybe ridser og skader på træet. Det er særligt omkring hjørner og kanter man skal være påpasselig.
Oftest skraber man blot de flader som er i dårlig stand. Er det forrige malingslag godt, kan det fint fungere som underlag for den nye maling. Men det kan hænde at der er så mange lag maling, at det hele skaller af. I så fald er det nødvendigt at skrabe alle tidligere lag maling væk.
Du kan nemt teste om du behøver skrabe f.eks. en træfacade. Skær et rudemønster med ca. 1 cm mellem ruderne, hvor facaden ser plettet eller slidt ud. Hvis malingen i ruderne løsner sig, er vedhæftningen dårlig.
Alle søm, skruer eller andre ujævnheder, der stikker ud fra træet fjernes. Skraber du du træet helt frit, må underlaget imprægneres med grundolie.
Vær opmærksom på, at malingen du skraber væk kan være giftig. Hold små børn væk fra arbejdet og brug gerne værnemidler for at beskytte øjne og åndedræt. Et tips er at dække jorden under arbejdet med plast, så du slipper for at plukke malingsskaller op bagefter.
Kan gammel maling fjernes med varme?
Gammel alkyd og oliemaling kan med fordel afrenses med IR-lampe. Pas dog på sikkerheden. Der kan nemt antændes ild.
Er det nødvendigt at give træfacaden grundolie?
Skraber du træet helt frit, eller er det udbrændt af solen, er det nødvendigt at imprægnere med grundolie.
Hvilke malerværktøjer har jeg brug for til at male træfacade?
Når du maler facade, har du brug for mindst to pensler. En bred facadepensel som tager meget maling op, så du slipper for at dyppe i ét væk, og en lang vinkelpensel til alle svært fremkommelige flader.
Tips: Vælg bredde på penslen efter træpanelets bredde. Er panelet cirka 10 cm, vælger du en 100 mm pensel som dækker hele panelets bredde. Så går arbejdet nemmere og hurtigere!
Husk også at have penslen nok til alle, der skal male. Og har du et forlængerskaft ved hånden, bliver projektet endnu nemmere. Så kan du nå længere både fra jorden og fra stigen, og du skåner din ryg, skuldre og arme.
Kan man male når solen skinner?
Du bør ikke male på en varm væg eller i direkte sollys. Så tørrer malingen for hurtigt og kommer ikke til at hæfte ordentligt til overfladen. Dette er især vigtigt, når du grunder med oliemaling som skal trænge ind i træet inden den tørrer. Du kan desuden udsætte dig selv for unødige dampe fra opløsningsmidler. Dette gælder særligt linoliemaling og nogle typer alkydmaling baseret på linolie.
Andre tips til maling af træfacade?
Det er som hovedregel en god ide at anvende samme type maling, som der er anvendt tidligere.
Husk at planlægge pauser efter maling af hjørner, så der ikke bliver overlapninger, der senere kan ses tydeligt.
Det kan betale sig at male udhæng og lignende først, så der ikke kommer stænk på den nymalede facade. Stænk kan ikke fjernes senere, men skal aftørres med det samme.
Husk at have en klud i nærheden, når der males.
Hvordan får man maling til at fæste ordentligt på en stålplade?
Metalflader skal altid afrenses, inden der males. Er der ingen skader eller afskalning, er det nok at rengøre og slibe. Hvis pladerne er overfladebehandlet, skal der rengøres med et affedtningsmiddel foreskrevet af producenten. Er der udelukkende snavs, er det nok at rengøre med malerrens.
Efterfølgende skylles der efter med rent vand. Hvis der anvendes højtryksrenser, skal der udvises stor forsigtighed omkring samlinger og sømhuller, så der ikke kommer vandskader under pladerne. I de fleste tilfælde vil det være rigeligt at skylle efter med en almindelig vandslange.
Husk at rengjorte afrensede flader hurtigt vil ruste og anløbe, hvis der ikke bliver grundet og efterbehandlet lige efter afrensningen.
Hvordan fjerner man rust fra plader?
Rust og løstsiddende maling fjernes lettest med en stålbørste, der kan monteres på et forlængerskaft. Børst til overfladen får en svag metalglans. Børst også belægningen af såkaldt hvidrust bort. Det viser sig som små prikker af salt, som indimellem gemmer sig under farven på ældre plader. Vær især opmærksom på sprækker og samlinger.
Hvordan maler man tagplader?
Afrensede områder grundes med metalgrunder og males derefter med dækmaling i ønskede farve. Det er vigtigt at påføre malingen i flere retninger for at komme ind i eventuelle sprækker og revner.
Mal relativ små flader ad gangen. Kontroller at malingen ikke render og danner små dråber under tagrender og vindueskarme.
For at opnå en glat og ensartet slutfinish maler man ind over den våde maling med lette strøg i samme retning.
Vær opmærksom på, at metalplader behandlede med Plastisol kræver særlig forberedelse. Spørg din farvehandler om råd og følg malingsproducentens instruktioner.
Anvendes højtryksrenser til rengøring på tag og væg kræver det særlig opmærksomhed, så der ikke trænger vand ind i sprækker og revner. Det kan medføre vandskader, der er svære at udbedre. Skyl i stedet forsigtigt efter med en almindelig vandslange.
Løstsiddende maling fjernes med en farveskraber med hårdmetalskær. Den holder længst. Alternativt anvendes en farveskraber med stålskær. Efterfølgende børstes alle flader, samlinger og sømhuller over med en stålbørste. Er det store flader, kan man med fordel anvende stålbørster, der kan monteres på forlængerskafter.
Rengjorte metalflader skal altid grundes med metalgrunder før efterbehandling.
Omkring samlinger og sømhuller kræves der ekstra opmærksomhed, så der ikke opstår fugtskader. Huller og revner spartles med en af farvehandleren anbefalet spartelmasse og overmales med slutmalingen.
Til utilgængelige steder omkring nedløbsrør og udhæng, hvor der ikke er mulighed for ordentlig afdækning, anvendes vinkelpensler, der findes i forskellige bredder og med mulighed for at montere forlængerskaft.
For at opnå den optimale overflade anvendes malerruller til store flader og pensler, hvor der er ujævne flader. Til slutbehandlingen males vådt i vådt i samme retning med lette strøg med pensel eller rulle.
Jeg skal male med Silikatmaling, hvad skal jeg tage hensyn til?
Det er vigtigt at vinduer afdækkes. Farven er alkalisk og ætser både glas og metal. Silikatmaling kan også skade øjne og hud, så der skal anvendes beskyttelsesdragt, handsker og briller.
Følg anvisningen på malingen.
Hvordan forbereder man puds og beton til maling?
Puds og beton har store grove flader, der gemmer på meget snavs. Start med at rengøre overfladen med malerrens og børste. Soklen kræver en ekstra god rengøring. Fjern jord, alger og græs med en børste. Rengør og skyl efter med rent vand. Lad det tørre. Ny beton skal også være helt tør.
Efter rengøringen fjernes alt løstsiddende maling med en børste eller skraber.
Hvilket malerværktøj anvendes til at male puds og beton?
Facader males bedst med malerruller til grove flader i kombination med vinkelpensel 120 mm og en lang vinkelpensel 70 mm til kanter, udhæng og omkring døre. Det er bedst at anvende pensler med syntetiske børster. De er mere slidstærke end naturbørster og facader er et meget groft underlag at male på. Til kalkning anvendes kalkbørster.
Efter rengøring af pensler og værktøj, børstes det igennem, så der ikke kommer sand og støv i malingen næste gang.
Facader er meget udsatte for vind og vejr. Det kræver specielle malinger og eventuelt grundmaling. Søg råd hos farvehandleren.
Kan man male en pudset facade med malerrulle?
Malerruller er særdeles velegnede til facader – og er klart det hurtigste. Påfør rigeligt med maling og lad rullen arbejde det ind i væggen. Arbejdsgangen skal foregå i et roligt tempo, så malingen ikke stænker.
Malingen påføres ved at rulle malingen på et område og derefter rulle fladen over med lange bevægelser, ind over det foregående, så der ikke kommer spor. Hvis der anvendes en forlængerskaft til malerulle, giver det meget større rækkevidde og trætter mindre.
Hvordan maler man en pudset væg?
Man starter med at overmale eventuelle reparationer. De skal helst have samme farve og struktur som resten af overfladen.
Pudsede facader males oppefra og ned med krydsende diagonaler. Pudsen suger meget maling, så der skal ikke spares.
Kalkbaseret maling males uden afbrydelse for at undgå synlige overlapninger. Skal der holdes pauser gøres det efter maling af hjørner.
Kalk må ikke påføres i direkte sollys.

 

Terrassen og haven

Kan man oliere terrassen, når solen skinner?
Undgå at oliere i stærkt solskin. Så kan olien nå at tørre inden den er trængt ordentligt ind i træet. Start heller ikke for sent ud på aftenen, da du risikerer at duggen lægger sig inden olien er tør.
Skal man tørre overflødig olie væk, når man olierer terrassen?
Overskydende olie skal tørres væk inden den overflade-tørrer og bliver grim. Læg oliekludene i en lufttæt og ikke brændbar beholder så snart du er færdig med dem – de kan selvantænde! Kom eventuelt vand i beholderen eller brænd kludene så snart som muligt.
Hvordan klargør man havemøbler til maling/oliering?
Alle flader som skal olieres eller males skal først rengøres med grundrens. Er overfladen angrebet af svamp rengøres den med algefjerner. Skyl nøje efter med vand.
Gammel, løstsiddende maling skrabes bort. I kroge og hjørner kan du anvende en lille trekantskraber, på de større flader en farveskraber. Slib derefter overfladerne med et slibepapir for at fjerne splinter og ujævnheder.
Hvis malingen blødgøres med varmepistol, slipper malingen lettere fra træværket. Når malingen er blevet blød og boblende, er den let at skrabe bort. Metoden fungerer KUN på oliemaling og alkydmaling. Malinger af latextypen bliver bare klæbrig, når du varmer den op.
Hvordan maler man havemøbler?
Husk at nyt trykimprægneret træ indeholder skimmel- og mughæmmende additiver, der gør det uegnet til maling direkte. Først efter et år kan det males med dækmaling eller lak.
Ubehandlet træ, der skal males med dækkende maling, skal først imprægneres med almindelig basisolie. Slib derefter med fint sandpapir, før du maler med en dækkende udendørs maling.
Mal kanterne og detaljerne først. Tag lidt maling på penslen og mal tyndt, ellers vil malingen rende. Malingen dækker bedre, hvis du maler flere lag. For at få en glat overflade skal du afslutte med en lille stryg over malingen modsat det, du allerede har malet. Det ses nemlig ikke, hvor du løfter penslen ud af den våde maling, hvorimod det ses hvor du lægger den i.
Vær opmærksom på undersiden af lameller og lignende. En vinkelpensel gør det lettere at nå op mellem lameller på møbler og hegn.
Gør det noget at det regner på mine havemøbler af træ?
At det regner på dine havemøbler gør ikke så meget. Den stadige fugt fra jorden er værre. Især hvis den har kontakt med bord- og stolebenene, som suger 10 gange mere fugt end de høvlede sider af et bord.
Vil du bevare havemøblerne længe, er det dér du kan gøre den vigtigste indsats. Krukkelåg tricket er værd at forsøge. Sæt et krukkelåg under hvert ben. Fyld træolie på og lad træet suge et døgn.
På lignende måde kan du imprægnere pæle, som skal hamres ned i jorden. Stil dem med spidsen ned i en dyb beholder med træolie i et par dage.

 

Male vinduer, døre og lister

Hvordan ved man, at det er tid til at male vinduet?
Gå vinduerne efter hvert år. Hvis du ser revner og sprækker i bunden af vinduerne, er det et tegn på at tiden er inde til at male. Det er her, hvor vinduerne er mest følsomme. Hvis vinduet er godt, er det nok at male bundstykket og ca. 20 cm op ad siderne. Men husk på, at selvom man kun maler bundstykket, skal det gøres grundigt.
Hvilken maling skal man bruge til vinduet?
Vinduer er dårligere isoleret end andre dele af facaden og udsættes konstant for fugt og kondens på grund af temperaturforskellen inde og ude. Derfor er det vigtigt at male vinduet udvendigt med en udendørs vinduesmaling og indersiden med en indendørs træmaling. Følg altid malingsproducentens anvisninger. Det er vigtigt at vinduet er ordentligt grundet også udvendigt med en grundingsolie under malingen. Lad grundolien ”trække” i max. 30-60 minutter inden du overmaler det.
Er det nødvendigt at fjerne den gamle maling på vinduesrammen?
Hvis der er flere lag maling på rammen, skal den afskrabes i kanter og fals. Ellers kan næste farvelag blive for tykt, så vinduet ikke kan lukkes.
Andre tips til at male vinduer?
Beslag der kan fjernes, skrues af og resten smøres med vaselineolie, så malingen ikke kan hæfte.
Når vinduer med kit males, skal malingen trækkes ca. 1 mm ud på glasset. Det lukker for fugt og vandindtrængen.
Hvordan maler man en dør?
Start med at afrense døren med malerrens. Beslag og håndtag afmonteres. Afdæk alle områder, der ikke skal males, med tape og afdæk alle områder udenom med papir eller plast.
Hvis der er maling i karm og fals skrabes det væk. Løstsiddende maling skrabes væk med en farveskraber med hårdmetalskær. Slib efter med slibepapir og hvis der er skarpe kanter, slibes de også.
Hænger døren på beslagene, males kanter og karme først. Vær opmærksom på om malingen render.
Lige flader på døren males med microfiberruller, der giver en jævn og fin overflade. Påfør malingen med jævne rolige bevægelser indtil overfladen er ensartet. Der må ikke spares på malingen, det giver glansforskelle.
Fyldningsdøre bør males med pensel. Start med at male profil listen rundt om fyldningen. Derefter males fyldningen og til sidst dørrammen.
Hvordan vedligeholder man en dør i teak træ?
En yderdør af teak træ er meget nem at holde. Den skal bare have teakolie efter en grundig rengøring. Teak døre bør vedligeholdes hvert år.
Hvis døren kun er let snavset, er det tilstrækkeligt med rengøring, men hvis snavset sidder fast, kan det være nødvendigt med en let afslibning. Hvis døre er meget beskadiget, skal de afskrabes og derefter afslibes.
Døre efterbehandles med den anbefalede teakolie og anvisningen på spanden følges. Olieklude er meget let antændelige og bør bortskaffes i en lufttæt pose eller spand med vand.
Er døren lakeret eller malet kræver det som regel mere arbejde. Lak eller maling sprækker ofte. Alt løstsiddende maling skrabes væk og der efterslibes. Er det en klar lak skal hele døren nedslibes. En flad pensel i passende størrelse er den rigtige pensel til at påføre maling eller lak, som påføres omhyggeligt, så alle sprækker lukkes.
Hvilket malerværktøj anvendes til at male døre?
Det kommer an på hvilken maling der skal påføres. Hvis der anvendes vandbaseret maling, er en pensel med syntetiske børster bedst.
Til kanter og dørkarme bruges en smal rund pensel. De giver den bedste kontrol og beskæring.
Til lige flader anvendes en flad pensel i passende størrelse. Hvis det er store flader kan der også anvendes malerruller. Microfiber-ruller giver det fineste resultat.
Hvilken pensel skal jeg bruge, når jeg maler lister?
Anvend en ganske smal pensel (50 mm), når du maler lister. Anzas pensler fungerer både til vand- og oliebaserede malinger.
Husk at vandbaseret maling skal påføres hurtigt. Olie- og alkyd maling tørrer ikke så hurtigt som vandbaseret maling og kan bearbejdes mere.
Andre tips til at male lister?
Nye lister er nemmest at male færdigt, før de sættes på plads. Du kan til og med grundmale, inden du opskærer og dermed være rigtig praktisk. Har du tænkt dig at tapetsere, kan det være en god idé at male listerne først, så behøver du ikke bekymre dig om farveklatter på væggen. Alle nye lister skal forsegles med kvistlak. Ellers kan de udvide sig eller misfarves over tid.
Eksisterende lister renses med universalrens, så matteres selv gammel maling. Hvis nogle områder er blanke, slip dem da med sandpapir, så malingen lettere kan få fat.
Slib skarpe kanter, så fæstner malingen sig bedre og slides ikke så let. Når du håndsliber, kan du bruge en almindelig husholdningssvamp som slibeklods. Den følger listens profil. Undgå at slibe fremspringende kanter mere end en gang. Sliber du efter hvert lag, bliver der ikke meget farve tilbage.
Fyld sømhuller, knaster m.v. ud med en lille japansk spartel. Nogle gange er fingerspidserne det bedste værktøj. Husk at slå søm ordentligt i, så du kan spartle over sømmet. Spartel også hjørnerne.
Mal kanterne med en rund pensel, hvis du ikke ønsker at bruge malertape.

 

Male vægge, lofter og gulve

Hvilke gode råd er der til at male en tapetseret væg?
Husk at dække gulve og alt andet, der skal beskyttes, mod stænk. Sluk for strømmen hvis hætterne skal tages af stikkontakterne.
Vask tapetet nedefra og op. ”Skyl” forsigtigt med en svamp i modsat retning. Hvis fugten får tapetet til at løsne sig, duer det ikke som underlag. Små blærer der viser sig på tapetet, når det er vådt, forsvinder igen, når det bliver tørt.
Hold en lampe op til væggen og kig efter skygger. De uregelmæssigheder, der fremtræder, skal udjævnes. Strukturtapet og vævstapet kan godt skjule buede vægge for øjet. Bobler kan enten skæres op og genlimes eller fjernes og spartles. Er underlaget helt glat nu? Malingen skjuler ikke små skønhedsfejl som et tapet gør.
Sæt malertape på plads og træk derefter fingeren langs kanten så hårdt som muligt for at få den til at klæbe – så ryger malingen heller ikke under malertapen.
Mal først langs hjørner, lister og kabler. Man kan med fordel anvende malertape til afdækning af områder, der ikke må males over.
Mal oppefra og ned i roligt tempo med en malerrulle, der er monteret på et forlængerskaft. Pas på at malingen ikke sprøjter op i loftet. Lad halvdelen af malerrullen overlappe den foregående strygning. Fyld ikke rullebakken eller rullespanden med maling på den rillede overflade. Der skal du tørre det overskydende farve af, når du dypper malerrullen. Mal først de små områder og derefter de større områder. Mal flere gange og arbejd malingen ind, så dækker det bedre.
Når væggene er dækket med den rigtige grunder, kan du male en anden farvetone.
Hvilket malerværktøj skal man anvende, når man maler en væg?
Glatte vægge males enklest og hurtigst med en stor maxi malerrulle. Den er lettere at håndtere med et kort forlængerskaft, som du kan holde med begge hænder.
Til mindre rum såsom køkken, badeværelse og trappe er den mindre Midi malerrulle mere smidig. Bagved radiatorer og andre svært tilgængelige steder maler du med en tynd mini rulle med et langt skaft.
Hvilken struktur vil du have? Jo længere luv på malerrullen, jo mere struktur får den malede overflade. Hvor meget er et spørgsmål om smag og behag.
Hvilket malerværktøj skal man anvende, når man skal male gulv?
Det er behandlingen af gulvet, der afgør valget af malerværktøj. Til lakering anvendes gulvlakrulle eller gulvlakpensel. Til ludbehandling anvendes en speciel ludpensel. Træolie påføres med rulle og efterpoleres. Husk at bortskaffe olieklude i en spand med vand, for at undgå brandfare.
Det er en fordel at bruge et forlængerskaft, når der males gulve.
Hvordan sliber man gulv?
Gamle og nedslidte gulve afslibes med en gulvafhøvler, der kan lejes hos forhandleren. Få gode råd om anvendelse af udlejeren. Slibemaskinen efterlader en usleben kant langs panelet, men hvis man fjerner panelet før afslibning, undgår man slibespor. Vær opmærksom på at dykke søm og skruer så de ikke hiver fat i slibepapiret.
Gulvafslibning giver et meget fint støvlag, der kan trænge ind alle steder. For at stoppe slibestøvet, kan man tape og afdække døre ind til andre rum.
Efter afslibningen fjernes alt støv og snavs, før der kan viderebehandles. Eventuelle sprækker i træet spartles ud med plastiktræ. Træets samlinger skal ikke fuges. Træ arbejder og skal have lov til at kunne bevæge sig.
Er der særlige forhold, der gælder, når man skal male med nåletræslud?
Der skal anvendes en speciel ludpensel til nåletræslud. Lud påføres i træets længderetning uden for meget overlapning. Det ville kunne ses når luden tørrer op.
Hvilke tips har I til at lakere gulv?
Inden gulvet lakeres, skal det afvaskes og slibes. Du kan leje en gulvsliber.
Start i hjørnet. Smør lakken ud i store flader, begyndende fra hjørnet og op mod døren. Husk at anvende den beskrevne mængde lak pr kvadrat meter for at opnå det rigtige slidlag. Stryg over til sidst, så man er sikker på at hele overfladen har fået lak.
Imellem hvert lag gulvlak skal der mellemslibes med et fint slibepapir. Det giver bedre vedhæftning og finere slutfinish. Husk at tørre alt slibestøv væk.
Når gulvet er malet eller lakeret kræver det en del tørretid og endnu længere tid, før det er hærdet helt op. Vent med at sætte møbler indtil malingen er hærdet.
Hvornår er det bedst at holde pause, når man maler loft?
Når der males lofter og vægge, skal det så vidt muligt foregå på en gang, så der ikke kommer overgange der, hvor malingen tørrer.
Mal hele loftet uden at tage en pause. Lad halvdelen af rullen overlappe det tidligere malede område. Rul med roligt tempo for at minimere malerstænk.
Hvilke værktøjer skal jeg bruge til at male loft?
Når der skal vælges malerrulle til lofter, er det vigtigt, at man gør op, hvilken overflade der ønskes. Er det et loft med pudset struktur, anvendes en malerrulle til grove overflader. Ønsker man en overflade, hvor der ikke er synligt rullemønster anvendes en malerrulle til jævne overflader. Der er tre kvalitetsopdelinger; god, bedre eller bedst.
Til sidst vælges en rullebredde, der passer til opgaven. Små ruller i entre og køkken og store, brede ruller til store flader.
Inden der males monteres malerrullen på et forlængerskaft. Det giver mulighed for at påføre malingen i lange strøg. Samtidig giver det overblik, og du slipper for at bruge en stige.
Hjørner og kanter males med pensel. En lang vinkelpensel er den bedste løsning til kanter.

 

Spartle

Hvilke tips kan I give til at spartle?
Forvent at slibestøv trænger ind overalt. Det er en god idé at tape de døre til, der ikke benyttes, og at skabe en ”støv afskærmning” af plast ved den udgangder er tilbage.
Du skal bruge forskellige spartler for at kunne sprede og samle spartelmasse under arbejdet. En stor til at holde spartelmassen på, mens du arbejder, og en mindre der kan gå i spanden, og som du bruger til at spartle væggen med.
Inden du spartler, bør du skrabe al porøst og løst materiale væk i de beskadigede områder, der skal repareres.
Samlinger og fuger mellem gipsplader skal fyldes ud i hele deres længde.
Spartlingen gentages 1-2 gange. Kontroller om væggen er lige ved at holde en lampe eller lygte tæt op ad væggen.
Der findes specielle stålforstærkere til hjørner og kanter. Til vanskelige områder såsom hjørner med rustikke kanter skal du bruge en formbar gummi spartel eller fingerspidserne.
Når slibningen er afsluttet, skal du bruge en børste eller støvsuger til at støvsuge vægge og loft. Fjern al støv med en fugtig klud før maling.
Kan man bredspartle over struktur- og vævtapet?
Ja det kan man. At bredspartle betyder, at væggene nivelleres fra gulv til loft. Til det behøver du en bred spartel. Al slags spartelmasse kollapser mere eller mindre, når det tørrer. Kunsten er at spartle rationelt, og det indebærer at spartle bredt. Især når du tilføjer det endelige lag, fordi en hel del vil blive slebet væk for at opnå en glat overflade.
Spartelmasse tørrer og klæber dårligt, hvis det lægges for tykt på. Den bedste taktik er den samme som ved maling: flere lag giver et bedre resultat.
Ligesom maling har spartelmasse forskellige egenskaber, når det bearbejdes. Læs producentens brugsanvisning.
Det bedste resultat opnås ved at frembringe en rimelig jævn overflade mellem hvert lag.
Fjern eventuelt støv før påføring af næste lag, således at spartelmassen har tilstrækkelig vedhæftning.

 

Metal

Hvordan forbereder jeg metal til maling?
Inden metal males skal der altid rengøres, slibes og rustgrundes.
Til rengøringen anvendes en stålbørste i passende størrelse. Er det på glatte flader slibes der efter med fint slibepapir og tørres efter med en mikrofiberklud, inden der grundes.
Der er forskellige krav til rustbeskyttelse, så spørg din farvehandler til råds.
Husk at afdække før slibning, så slibe- og rustpartikler ikke sætter sig.
Hvordan maler jeg på metal?
Rust fjernes med skraber og stålbørste i passende størrelse. Der kan eventuelt efterslibes med slibepapir inden aftørring med mikrofiberklud.
Når metallet er afrenset, skal det hurtigst muligt rustbehandles igen, så det ikke oxiderer.
Metal grundes med et af farvehandlerens anbefalede rustmidler afhængig af hvilket metal og anvendelse. Det kræver stor omhyggelighed at påføre malingen, så der ikke senere trænger rust igennem. Til påføring anvendes pensel eller malerrulle. Der kan med fordel anvendes en lille vinkelpensel til svært tilgængelige områder og en flad pensel til rør. Er det større flader anvendes malerrulle til glatte områder.
Ordentlig afrensning er grundlaget for et godt og slidstærkt resultat. Er det på svært tilgængelige steder kan man rengøre med slibesvampe, mikrofibermoppe og engangsklude på forlængerskaft.
Sæt slibepapir omkring en træklods eller brug en køkkensvamp for at gøre det lettere at rengøre mellem rillerne på en gammeldags radiator.
Når der skal males bag ved noget, oppe under noget eller andre steder, hvor det er svært at komme til, er der flere forskellige pensler, der kan løse problemet. Vinkelpensler er altid gode til at løse pladsproblemer.
Når det drejer sig om hele flader, påføres malingen i et jævnt lag i flere retninger og eftermales med et let strøg i samme retning, ind over det der tidligere er påført og ud, sådan at man hele tiden fjerner sidste penselstrøg. På den måde opnås der en ensartet overflade uden synlige penselstrøg.
Kalk baserede malinger og lignende bør anvendes uden afbrydelse for at undgå synlige overlapninger. Tag din kaffepause, når du når et hjørne.
Når der males omkring termostater og ventiler skal der udvises stor påpasselighed. Der kan eventuelt anvendes malertape og plastpose som beskyttelse.

Fik du ikke svar? Send os dit spørgsmål på info@orkla.dk

Hjælp!

FAQ

 • Hvor kan Anza produkterne købes?
  Anza malerværktøj kan købes i byggemarkeder landet over. F.eks. hos Silvan, XL Byg, Davidsen, 10-4, Fog og Bauhaus.
 • Hvordan vasker man en træfacade?
  For at rengøre facaden for smuds og alger, starter du med at vaske med malerens eller algefjerner. Skrab derefter løstsiddende maling væk med en farveskraber. Underlag som er angrebet af råd bør skiftes ud! Tips: Vask facaden hvert andet år, så mindsker du risikoen for alge- og mugvækst.
 • Behøver man skrabe træfacaden før maling?
  For at malingen skal hæfte ordentligt til overfladen, skal underlaget være rent, tørt og fast. Ellers kan resultatet være at du maler et lag ovenpå fugt og smuds, som gør at malingen hurtigt kommer til at sprække og skalle af. Oftest skraber man blot de flader som er i dårlig stand. Er det forrige malingslag godt, kan det fint fungere som underlag for den nye maling. Men det kan hænde at der er så mange lag maling, at det hele skaller af. I så fald er det nødvendigt at skrabe alle tidligere lag maling væk. Du kan nemt teste om du behøver skrabe f.eks. en træfacade. Skær et rudemønster med ca. 1 cm mellem ruderne, hvor facaden ser plettet eller slidt ud. Hvis malingen i ruderne løsner sig, er vedhæftningen dårlig. Skraber du du træet helt frit, må underlaget imprægneres med grundolie. Vær opmærksom på, at malingen du skraber væk kan være giftig. Hold små børn væk fra arbejdet og brug gerne værnemidler for at beskytte øjne og åndedræt. Et tips er at dække jorden under arbejdet med plast, så du slipper for at plukke malingsskaller op bagefter.
 • Er det nødvendigt at give træfacaden grundolie?
  Skraber du træet helt frit, eller er det udbrændt af solen, er det nødvendigt at imprægnere med grundolie.
 • Hvilke malerværktøjer har jeg brug for til at male træfacade?
  Når du maler facade, har du brug for mindst to pensler. En bred facadepensel som tager meget maling op, så du slipper for at dyppe i ét væk, og en lang vinkelpensel til alle svært fremkommelige flader. Tips: Vælg bredde på penslen efter træpanelets bredde. Er panelet cirka 10 cm, vælger du en 100 mm pensel som dækker hele panelets bredde. Så går arbejdet nemmere og hurtigere! Husk også at have penslen nok til alle, der skal male. Og har du et forlængerskaft ved hånden, bliver projektet endnu nemmere. Så kan du nå længere både fra jorden og fra stigen, og du skåner din ryg, skuldre og arme.
 • Skal man tørre overflødig olie væk, når man olierer terrassen?
  Overskydende olie skal tørres væk inden den overflade-tørrer og bliver grim. Læg oliekludene i en lufttæt og ikke brændbar beholder så snart du er færdig med dem – de kan selvantænde! Kom eventuelt vand i beholderen eller brænd kludene så snart som muligt.
 • Hvordan ved man, at det er tid til at male vinduet?
  Gå vinduerne efter hvert år. Hvis du ser revner og sprækker i bunden af vinduerne, er det et tegn på at tiden er inde til at male. Det er her, hvor vinduerne er mest følsomme. Hvis vinduet er godt, er det nok at male bundstykket og ca. 20 cm op ad siderne. Men husk på, at selvom man kun maler bundstykket, skal det gøres grundigt.
 • Hvilken maling skal man bruge til vinduet?
  Vinduer er dårligere isoleret end andre dele af facaden og udsættes konstant for fugt og kondens på grund af temperaturforskellen inde og ude. Derfor er det vigtigt at male vinduet udvendigt med en udendørs vinduesmaling og indersiden med en indendørs træmaling. Følg altid malingsproducentens anvisninger. Det er vigtigt at vinduet er ordentligt grundet også udvendigt med en grundingsolie under malingen. Lad grundolien ”trække” i max. 30-60 minutter inden du overmaler det.
 • Kan man oliere terrassen, når solen skinner?
  Undgå at oliere i stærkt solskin. Så kan olien nå at tørre inden den er trængt ordentligt ind i træet. Start heller ikke for sent ud på aftenen, da du risikerer at duggen lægger sig inden olien er tør.
 • Hvordan maler man havemøbler?
  Husk at nyt trykimprægneret træ indeholder skimmel- og mughæmmende additiver, der gør det uegnet til maling direkte. Først efter et år kan det males med dækmaling eller lak. Ubehandlet træ, der skal males med dækkende maling, skal først imprægneres med almindelig basisolie. Slib derefter med fint sandpapir, før du maler med en dækkende udendørs maling. Mal kanterne og detaljerne først. Tag lidt maling på penslen og mal tyndt, ellers vil malingen rende. Malingen dækker bedre, hvis du maler flere lag. For at få en glat overflade skal du afslutte med en lille stryg over malingen modsat det, du allerede har malet. Det ses nemlig ikke, hvor du løfter penslen ud af den våde maling, hvorimod det ses hvor du lægger den i.
 • Hvordan klargør man havemøbler til maling/oliering?
  Alle flader som skal olieres eller males skal først rengøres med grundrens. Er overfladen angrebet af svamp rengøres den med algefjerner. Skyl nøje efter med vand. Gammel, løstsiddende maling skrabes bort. I kroge og hjørner kan du anvende en lille trekantskraber, på de større flader en farveskraber. Slib derefter overfladerne med et slibepapir for at fjerne splinter og ujævnheder.

Spørg os

Se alle svar

eller

Kontakt os