Bæredygtighed for fremtiden

Bæredygtighed er et prioriteret strategisk område for Anza, og vi arbejder langsigtet på at udvikle emballage, produkter, produktion og virksomhedskultur i en mere bæredygtig retning. Frem til og med 2025 har vi opsat følgende mål:

Emballage

• Reducere det totale forbrug af emballage, herunder fjerne unødvendig emballage.

• Udelukkende anvende genanvendt eller FSC®certificeret (FSC-C108031) pap samt mere genvunden plast.

Produktion - medarbejder

Produktion

• Reducere CO2-udslip fra produktionen med 40 %.

• Sikre at alle leverandører følger Orkla House Cares etiske retningslinjer samt gennemføre årlige audits hos vores største leverandører.

• Reducere restaffald fra produktionen.

Produkter

• Vi stræber efter 0 % miljøskadelige kemikalier i produktionen.

• Anvende mere genvunden og genanvendt plast i produkterne.

• Informere slutbrugerne om de mest bæredygtige metoder for rengøring og bortskaffelse af vores produkter.

Mennesker

• Have tydelige bæredygtigheds-mål for alle afdelinger

• Sikre at alle ansatte kender vores bæredygtigheds-strategi.

• Overholde alle punkter i Orklas Human Rights Assessment.

”Et af vores prioriterede projekter er at finde den mest bæredygtige måde for forbrugerne at kildesortere vores malerværktøj – en udfordring, fordi produkterne ofte er fyldt med maling, når de bruges.”

LÆS MERE OM HVORDAN DU PÅ BÆREDYGTIG VIS PASSER PÅ DIN PENSEL

Se hele interviewet med Nora Thommessen hvor hun fortæller om bæredygtighedsansvaret hos Anza.

Tilbage til Om Anza