Hvordan skal jeg male træet på mine møbler?

Mal og slib altid i træets fiberretning.