Andre tips til maling af træfacade?

Det er som hovedregel en god ide at anvende samme type maling, som der er anvendt tidligere.
Husk at planlægge pauser efter maling af hjørner, så der ikke bliver overlapninger, der senere kan ses tydeligt.
Det kan betale sig at male udhæng og lignende først, så der ikke kommer stænk på den nymalede facade. Stænk kan ikke fjernes senere, men skal aftørres med det samme.
Husk at have en klud i nærheden, når der males.