Hvordan maler man tagplader?

Afrensede områder grundes med metalgrunder og males derefter med dækmaling i ønskede farve. Det er vigtigt at påføre malingen i flere retninger for at komme ind i eventuelle sprækker og revner.
Mal relativ små flader ad gangen. Kontroller at malingen ikke render og danner små dråber under tagrender og vindueskarme.
For at opnå en glat og ensartet slutfinish maler man ind over den våde maling med lette strøg i samme retning.
Vær opmærksom på, at metalplader behandlede med Plastisol kræver særlig forberedelse. Spørg din farvehandler om råd og følg malingsproducentens instruktioner.
Anvendes højtryksrenser til rengøring på tag og væg kræver det særlig opmærksomhed, så der ikke trænger vand ind i sprækker og revner. Det kan medføre vandskader, der er svære at udbedre. Skyl i stedet forsigtigt efter med en almindelig vandslange.
Løstsiddende maling fjernes med en farveskraber med hårdmetalskær. Den holder længst. Alternativt anvendes en farveskraber med stålskær. Efterfølgende børstes alle flader, samlinger og sømhuller over med en stålbørste. Er det store flader, kan man med fordel anvende stålbørster, der kan monteres på forlængerskafter.
Rengjorte metalflader skal altid grundes med metalgrunder før efterbehandling.
Omkring samlinger og sømhuller kræves der ekstra opmærksomhed, så der ikke opstår fugtskader. Huller og revner spartles med en af farvehandleren anbefalet spartelmasse og overmales med slutmalingen.
Til utilgængelige steder omkring nedløbsrør og udhæng, hvor der ikke er mulighed for ordentlig afdækning, anvendes vinkelpensler, der findes i forskellige bredder og med mulighed for at montere forlængerskaft.
For at opnå den optimale overflade anvendes malerruller til store flader og pensler, hvor der er ujævne flader. Til slutbehandlingen males vådt i vådt i samme retning med lette strøg med pensel eller rulle.