Hvordan får man maling til at fæste ordentligt på en stålplade?

Metalflader skal altid afrenses, inden der males. Er der ingen skader eller afskalning, er det nok at rengøre og slibe. Hvis pladerne er overfladebehandlet, skal der rengøres med et affedtningsmiddel foreskrevet af producenten. Er der udelukkende snavs, er det nok at rengøre med malerrens.
Efterfølgende skylles der efter med rent vand. Hvis der anvendes højtryksrenser, skal der udvises stor forsigtighed omkring samlinger og sømhuller, så der ikke kommer vandskader under pladerne. I de fleste tilfælde vil det være rigeligt at skylle efter med en almindelig vandslange.
Husk at rengjorte afrensede flader hurtigt vil ruste og anløbe, hvis der ikke bliver grundet og efterbehandlet lige efter afrensningen.